ABOUT US

Research on Afghanistan and Pakistan is being carried out by Jan van Heugten and Olivier Immig for many years. They have jointly been working on research projects since 1984, the results of which have been published regularly. From 1984 till 1992 they worked for the SCAR Foundation, later they became co-workers at the Netherlands Institute for South Asian Studies (NISAS) in Amsterdam.

In 1982 Jan van Heugten (1957) finished his studies on Modern History at the University of Leiden. He defended his thesis entitled “De Sovjet-invasie in Afghanistan (December 1979). Een historisch onderzoek naar motieven en achtergronden: Russisch-Afghaanse betrekkingen en de wording van een Sovjet-satelliet” (The Soviet invasion in Afghanistan (December 1979). A historical research into motives and backgrounds: Russian-Afghan relations and the emergence of a Soviet satellite). He studied two subsidiary doctorate subjects. The first one he did was on the studies of the Frankfurter Schule, the second one on Politics and Economics of the Soviet Union.

In 1989 Olivier Immig (born in 1952) finished his studies on Modern and Theoretical History at the University of Amsterdam. Next to his thesis entitled “Moderniserings-politiek in Afghanistan 1880-1929. De moeizame gang van bufferstaat naar natie-staat” (Modernization policy in Afghanistan 1880-1929. The long road from bufferstate to nation-state) he studied two subsidiary doctorate subjects. The first one he did was on the origins and development of (systems of) International Relations and International Law, the second one on Political Science, as applied to development states. He finished both courses with a major paper.

A list of their publications in Dutch and in English:

[2007] Olivier Immig, “Pakistan on the eve of elections, Asia Times Online , August 2007

[2006] Olivier Immig, “Review Article Haqqani (Pakistan: between Mosque and Military)”, Asia Times Online , February 2006

[2002] Olivier Immig, “Afghaanse krijgsheren raken weer regelmatig onderling slaags”, Soera, 2002 no. 1, pp 21-25

[2001] Olivier Immig & Jan van Heugten, Afghaanse roulette: wie zal er gaan regeren in Afghanistan?, [Amsterdam, Netherlands Institute of South Asian Studies (NISAS)] 2001

[2001] Olivier Immig, “Gezocht: bruikbare nieuwe leiders voor Afghanistan”, Soera, 2001 no. 3, pp 14-17

[2001] Olivier Immig, “Na de Taliban beginnen de problemen pas”, De Volkskrant 1 oktober 2001

[2000] Olivier Immig & Jan van Heugten, Afghanistan: de Taliban aan de macht , [Amsterdam, Netherlands Institute of South Asian Studies (NISAS)] 2000, 154 pp.

[1997] Jan van Heugten & Olivier Immig, “Mullahs aan de macht in Kaboel”, Internationale Spectator , [Den Haag, Instituut voor Internationale betrekkingen ‘Clingendael’] januari 1997, pp 23-25

1995-olivier-visiting-a-refugee-camp-in-pakistan

1995 Olivier visiting a refugee camp in Pakistan

[1995] Jan van Heugten & Olivier Immig, Oorlog zonder einde: Afghanistan voor en na de Sovjetbezetting , [Amsterdam, Netherlands Institute of South Asian Studies (NISAS)] 1995

[1995] Jan van Heugten & Olivier Immig, Interview met Sardar Mohammed Abdul Qayyum Khan, Premier van Azad Jammu & Kasjmir, op 12 september 1995 in Muzaffarabad, [Amsterdam, Netherlands Institute of South Asian Studies (NISAS)] september 1995

[1994] Jan van Heugten & Olivier Immig, Pakistan: een kennismaking met politieke ontwikkelingen, islam en cultuur in een jonge natie-staat , [Amsterdam, Netherlands Institute of South Asian Studies (NISAS)] 1994, 146 pp.

[1993] Jan van Heugten & Olivier Immig, Onderlinge verdeeldheid blijft Afghanen parten spelen , [Amsterdam, Netherlands Institute of South Asian Studies (NISAS)] januari 1993

[1992] Jan van Heugten & Olivier Immig, “Afghanistan: een politieke regeling of segmentering?” in: Internationale Spectator , [Den Haag, Instituut voor Internationale betrekkingen ‘Clingendael’] mei 1992, pp 262-269

[1992] Jan van Heugten & Olivier Immig, A taste of power: the uneasy reign of Benazir Bhutto, 1988-1990 [Amsterdam, Middle East Research Associates] MERA Occasional Paper no 13, April 1992, 25 pp.

[1991] Jan van Heugten & Olivier Immig, “Islam en communisme in Afghanistan” in: Thijl Sunier en Arend Jan Termeulen (redactie) Macht, mobilisatie en moskee. De diversiteit van de islam , Amsterdam, oktober 1991, pp. 25-29

[1990] Jan van Heugten & Olivier Immig, Pakistan: Benazir Bhutto and the legacy of Zia ul Haq , Amsterdam [SCAR Foundation] October 1990

[1990] Jan van Heugten & Olivier Immig, “Benazir Bhutto en de erfenis van Zia ul Haq” in: Internationale Spectator [Den Haag, Instituut voor Internationale betrekkingen ‘Clingendael’] oktober 1990, pp. 625-633

[1989] Jan van Heugten & Olivier Immig, “Gorbatsjov en Afghanistan: de oorlog geafghaniseerd” in: Internationale Spectator [Den Haag, Instituut voor Internationale betrekkingen ‘Clingendael’] mei 1989, pp 317-325

[1989] Olivier Immig, Moderniseringspolitiek in Afghanistan 1880-1929. De moeizame gang van bufferstaat naar natie-staat (doctoraal scriptie) Amsterdam 1989

[1987] Jan van Heugten & Olivier Immig, “Onderhandelen over Afghanistan”, Internationale Spectator [Den Haag, Instituut voor Internationale betrekkingen ‘Clingendael’] juli 1987, pp 386-391

[1986] Jan van Heugten & Olivier Immig, “De oorlog in Afghanistan 1980-1986”, Internationale Spectator [Den Haag, Instituut voor Internationale betrekkingen ‘Clingendael’] augustus 1986, pp 495-502

1982-jan-working-on-his-doctoral-thesis

Jan back in 1982

[1985] Jan van Heugten & Olivier Immig, “De Sovjets pakken de strijd nog groter aan” in: Onze Wereld [Nederlandse Organisatie Voor Internationale Betrekkingen (Novib)] oktober 1985, pp. 27-29

[1985] Jan van Heugten & Olivier Immig, “De kwestie Afghanistan en de bedreiging van Pakistan”, Internationale Spectator [Den Haag, Instituut voor Internationale betrekkingen ‘Clingendael’] februari 1985, pp 73-83

[1983] Jan van Heugten, “Afghanistan: hoe de Russen er kwamen”, Internationale Spectator [Den Haag, Instituut voor Internationale betrekkingen ‘Clingendael’] april 1983, pp 206-215

[1982] Jan van Heugten, De Sovjetinvasie in Afghanistan(December 1979). Een historisch onderzoek naar motieven en achtergronden: Russisch-Afghaanse betrekkingen en de wording van een Sovjet-satelliet (doctoraal scriptie) Leiden, juni 1982